Behandling

Nogle tanker om terapi:

Gennem livet kan vi alle komme i nogle situationer, hvor vi ikke oplever selv at komme videre, og det er ofte i sådanne situationer at vi overvejer, om vi skal søge professionel hjælp.

Når du overvejer at tage kontakt til en psykolog, kan der være flere forskellige grunde. Det kan være, at du gennem længere tid har oplevet dig belastet af dit arbejde eller af private hændelser, og kroppen er begyndt at reagere med fysiske symptomer. Det kan være, at du gennem nogen tid har haft en alvorlig sygdom inde på livet, enten hos dig selv eller nærmeste pårørende. Det kan være at du har været ude for en akut krise eller du kæmper med senfølger af en traumatisk oplevelse eller en svær opvækst. Det kan også være at  jeres parforhold har været præget af konflikter og misforståelser og du ønsker hjælp. Det kan være at du står overfor nogle eksistentielle valg, eller slås med nogle gamle mønstre der spænder ben for at du kan have et tilfredsstillende liv her og nu. Ubehandlede belastninger og følelsesmæssig stress gennem en længere periode kan medføre depression eller komme til udtryk som øget irritation, søvnløshed, isolation, angst og panikanfald. Det kan også være at du er fyldt op af sorg og skyld, som har haft udvirkning på dit selvværd og din livskvalitet.

Uanset hvilket problem du står og slås med, kan det næsten altid løses, på den ene eller den anden måde.

Er du i tvivl, om psykologisk behandling kan være hjælpsomt for dig, er du velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

Jeg tilbyder hjælp i form af individuel terapi, voksne og unge til bl.a.:

  • Depression og angst
  • Tab, sorg og krise
  • Belastningsreaktioner og stresshåndtering
  • Traumer (overgreb, overfald, ulykker, dødsfald mm.)
  • Eksistentielle problemer
  • Selvværdsproblematikker
  • Pårørende til psykisk eller fysisk sygdom
  • Pårørende til misbrug/ Senfølger af en opvækst i misbrug
  • Selvmordsforsøg og selvskade