Persondatapolitik

I forbindelse med terapien hos mig er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. Persondatalovgivningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018 betyder, at personoplysninger bliver endnu bedre beskyttet end tidligere. Når vi aftaler et behandlings- eller rådgivningsforløb, skal jeg derfor have din tilladelse til at indsamle og opbevare oplysninger. Uden dit samtykke kan jeg ifølge lovgivningen ikke indsamle og opbevare oplysningerne, og derfor kan jeg ikke tilbyde dig et behandlings- eller rådgivningsforløb.

Jeg har som autoriseret psykolog journalpligt, og derfor noterer jeg relevante oplysninger ned om dig (fx dit navn, cpr-nummer, kontaktinfo), samt noterer jeg løbende ned hvad vi taler om (fx dine sociale forhold og dit helbred). Formålet er at give dig god og relevant behandling.

Oplysningerne opbevares elektronisk hos Terapeut Booking eller hos mig i fysisk form i et dertil indrettet sikkert opbevaringsskab.

Udover de oplysninger jeg noterer, kan jeg modtage helbredsoplysninger fra andre som fx din egen læge, kommunen eller andre offentlige institutioner, hvis du har givet samtykke til det. Jeg kan også videregive oplysninger til fx din egen læge, et forsikringsselskab eller andre, hvis du har givet samtykke til det. 

Jeg opbevarer desuden oplysninger om dig til brug af afregningsforhold.

Alt, der tales om og noteres, er fortroligt, og jeg er underlagt tavshedspligt. I særlige tilfælde kan der være undtagelser, der følger af anden lovgivning. Jeg har fx pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Desuden har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Det betyder at jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen andre end dig selv (fx sygesikringen, forsikring, arbejdsgiver, kommune) betaler helt eller delvist for dine samtaler hos mig.

Din journal opbevares ifølge gældende lovgivning i 5 år fra det seneste notat i journalen.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været hos mig.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, jeg har registeret om dig. Kontakt mig hvis du vil have en kopi af din journal.

Samtykke kan trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning, men jeg må ifølge lovgivningen ikke slette oplysninger i din journal. Du kan dog bede om, at der laves en tilføjelse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, betyder det dog også, at du ikke kan fortsætte dit forløb hos mig.

For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du har ret til at få rettet eller slettet eventuelle ukorrekte oplysninger.

Hvis du er utilfreds med hvordan, jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, og vi finder en løsning.

Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk)

Hvis du har spørgsmål til noget af ovenstående, så kontakt mig endelig.