ISTDP

ISTDP står for “Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy” – på dansk: Intensiv Dynamisk Korttidspsykoterapi. Metoden bygger på psykodynamisk teori og kaldes for effektiv og er evidensbaseret.

Den dynamiske forståelse betyder at man indenfor ISTDP tænker at vores psyke har en evne til at skubbe smertefulde oplevelser ud af vores bevidsthed. Vi tilegner os i stedet for strategier og mønstre, nogle kalder dem også for forsvarsmekanismer. Man kan sige, at på den korte bane skaber disse strategier lettelse og tjener overlevelse – at beskytte dig og andre. På den lange bange, kan de tilegnede mønstre vise sig at blive uhensigtsmæssige og skabe symptomer af forskellig art. Således kan de problemer vi støder på i vores parforhold, på arbejdspladsen, med vores eget humør eller evnen til selvomsorg, hænge sammen med fortiden og nogle oplevelser der, selvom vi i første omgang ikke helt selv kan se sammenhængene. ISTDP fokuserer på at identificere og bearbejde de undertrykte følelser og impulser, der kan være knyttet til tidligere traumer og oplevelser. Jeg vil guide dig gennem processen med at udforske disse følelser på en tryg og gradvis måde, så du kan opnå dybere indsigt og frigøre dig fra den følelsesmæssige smerte, så vi hjælper dig med at opnå varige forandringer og forbedret livskvalitet.

Når man starter i terapi har man ofte et forandringsønske og et ønske om bedring. Vores mønstre/ strategier kan nogle gange ubevidst ville det modsatte og derved spænde ben i en terapeutisk proces. Måske har du oplevet at have gået i et terapeutisk forløb før uden at det skabte den varige forandring som du havde ønsket? Det er normalt at være splittet – at ønske forandring og samtidig at ønske at undgå det. Som ISTDP terapeut prøver jeg at være (og gøre dig) opmærksom på dine mønstre, således at du og jeg bliver allierede i kampen mod dit forandringsønske og du får den hjælp som du kommer og opsøger mig for.

ISTDP kaldes for intensiv fordi jeg som terapeut er en aktiv i vores relation således at vi sammen når ind til kernen og ikke forvilder os i løs snak. Dette kan jeg ikke uden dig. Jeg er opmærksom på at lytte til dine ord, kropssprog og følelsesmæssige udtryk for at opnå en dybere forståelse af dine underliggende tanker og følelser som skaber symptomerne. Vi stikker derved dybere end blot at symptombehandle, som nogle terapeutiske retninger gør. ISTDP er også intensiv fordi vi arbejder kropsorienteret og med at få adgang til dine følelser her-og-nu – så de kan vise vejen ind til de grundlæggende konflikter.

ISTDP kaldes for korttidsterapi fordi man har det som målsætning at hjælpe mennesker på kortere tid end andre terapiformer. Der er fokus på at skære ind til benet og ikke at spilde tid men det uden at gå på kompromis med resultatet. Mange der går i behandlings med ISTDP at de får mere med end hvad de kom for.

ISTDP er en metode under konstant udvikling og der afholdes årlige internationale konferencer, hvor nye tilgange, teknikker og resultater præsenteres for kollegaer, så den nyeste viden kan komme flest mennesker til gode.

Jeg tror på at ingen terapeut er ens. Så selvom der er generelle teknikker som ISTDP har lært mig, har jeg min helt unikke tilgang. Min terapeutiske tilgang er empatisk, omsorgsfuld og lyttende samtidig med at jeg prøver at være fokuseret og vedholdende når du ubevidst prøver at undvige det der er svært at tale om.

ISTDP og angst:

Typiske forsvarmekanismer: