EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilisering og omprogrammering ved hjælp af øjenbevægelser).

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden.

Det kan f.eks. dreje sig om traumer som overfald, overgreb, dødsfald, ulykker eller naturkatastrofer. Men det kan også være mindre dramatiske hændelser som uventet at blive afskediget, mobbet på arbejdspladsen eller blive droppet af en kæreste, at have en dårlig oplevelse til fødslen osv.

Selv om traumet fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer (PTSD i forskellige grader). Det vil sige du vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme, depression, selvværdsproblematikker og mange andre tilstande, som er forbundet med stærke følelser. I EMDR terapi arbejder vi med tænkningen, at bag symptomer ligger oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og dette er med til at skabe varige ændringer og forandringer.

Indtil videre er det ikke videnskabeligt bevist, hvorfor EMDR-metoden virker. Til gengæld er der pålidelige undersøgelser, der viser at metoden virker og er holdbar. Bl.a. har WHO anerkendt EMDR som en effektiv terapi til behandling af PTSD.

Du kan læse mere om EMDR her: https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

En lille video om EMDR: https://www.youtube.com/watch?v=hKrfH43srg8

En EMDR session varer typisk mellem 60-90min.