Min tilgang

Jeg anser terapi som et samarbejde, hvor vi sammen udforsker din livssituation og arbejder os hen imod en større forståelser af de problemstillinger, du står overfor. Jeg lægger i denne sammenhæng stor vægt på at skabe en god kontakt samt et tillidsfuldt og trygt rum, præget af nærvær og respekt.

For mig er det vigtigt, at lære den enkelte at kende – ikke blot de problemer, klager og symptomer, som du henvender dig med. Jeg anser hvert menneske som unikt og er den holdning at to mennesker med ens symptomer kan have behov for vidt forskellig behandling. Jeg forsøger derfor sammen med dig i starten af et forløb at få indblik i, hvilken person, jeg sidder overfor, hvilken baggrund du kommer fra, hvad der har ført til henvendelsen, samt hvilke forventninger og ønsker til forløbet der foreligger, således at jeg kan skræddersy en behandling, som er passende for dig, og min terapeutiske tilgang tilpasses derfor herefter. Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af terapi, men bruger også kognitive modeller, mindfulness, en mentaliseringsbaseret tilgang, EMDR eller andre teknikker i terapien.

At gå i terapi er at arbejde med sig selv. Selvom fortiden er vigtig, udspiller ens problemer sig i her-og-nu. Vi vil sammen rette vores fokus på det aktuelle og igennem en fælles undersøgelse af bl.a. dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser mm, fremme din forståelse for, hvordan du selv (ofte ubevidst) bidrager til opretholdelsen af dine problemer via mønstre, tankestrømme mm. Dermed ikke sagt at vi ikke også kan tale om fortiden og fx sammen ser på den del af din fortid der skaber forstyrrelse her-og-nu. Det er vanskeligt at ændre på andre, og udgangspunktet for terapi bør altid være, hvad du selv kan og vil ændre ved dit liv. Samarbejdet indebærer således, at du er villig til at mærke og tale om det, der optager dine følelser og tanker, at du er villig til at undersøge de valg (og dermed også fravalg du træffer), at vi arbejder med dine muligheder og ressourcer, men også ser på dine begrænsninger. H

Det er nemmere sagt end gjort, og da terapi, som jeg nævnte tidligere, netop er et samarbejde, er det vigtigt for mig, at vi sammen finder en passende måde, at udføre det, som der skal til (i dit eget tempo), for at du kan have et tilfredsstillende liv.

Sluttelig vil jeg tilføje at jeg anser samarbejdet som essentiel for at behandlingen bærer effekt, og jeg lægger derfor stor vægt på åbenhed. Jeg er den holdning at det er vigtigt at den rette kemi er imellem terapeut og klient, samt at vi kan tale om, hvad der virker og hvad der ikke virker i terapien. Hvis du i starten af et forløb fx ikke oplever at få tilstrækkelig udbytte,  vil jeg igennem sådan en feedback have mulighed for at rette terapien til. Modsat har jeg en forventning til mig selv om, at jeg kender mine egne begrænsninger, løbende modtager supervision, og henviser til mere specialiserede kollegaer, når begrænsningerne nåes.